Elisabeth Tonnard

De wereld zou meeuw

meeuw

This is a poetry book in Dutch, published by Druksel in Gent, Belgium (2009). See more images.

De wereld zou meeuw werd in het najaar van 2009 uitgebracht door Druksel te Gent. De oplage bestaat uit 126 exemplaren. 100 exemplaren zijn bestemd voor de verkoop en zijn genummerd. 26 boeken werden voorbehouden voor de uitgeverij en werden geletterd. Alle boeken zijn gesigneerd. Zie de website van Druksel voor meer informatie.

Het boek is opgenomen in de collecties van Bodleian Library (special collections at Weston Library), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, de Openbare Bibliotheek Gent, Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas, Openbare Bibliotheek Wetteren, en de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg.

Een fragment uit het boek maakte deel uit van de tentoonstelling Eeuwige Jachtvelden, samengesteld door Maarten Dings, Kunstencentrum Signe, Heerlen, 13 december 2013 – 26 januari 2014. Zie hier enkele foto’s.

Een kamer waar zinnen op papier worden geschreven. Losse feiten, beelden, bewegingen die gedachteloos opkomen. Wat is archetypisch? Wat is functioneel? Waarom dit en waarom niet dat? Jaren later roept Elisabeth Tonnard een landschap op, een landschap dat een mentaliteit is, een mentaliteit die een verlangen wordt, een verlangen dat zich nooit volledig laat realiseren. Er wordt een verveling beschreven die zindert van het mogelijke. Tussen de regels (ook typografisch zichtbaar gemaakt) gloort iets. Maar wat? Het is de tussentijd. Voorlopig nog de eindeloze luchten, de mateloze tijd en de dingen die de wereld bouwen.   Johan Velter

Zie ook de bij Druksel verschenen titels De wereld is er en “Speak! eyes — En zie!

Written by Elisabeth Tonnard

September 21, 2009 at 9:02 am